Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua cấp tỉnh, bằng công nhận đạt chuẩn NTM và khen thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Trung Nghĩa.
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua cấp tỉnh, bằng công nhận đạt chuẩn NTM và khen thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Trung Nghĩa.

Qua hơn 8 năm thực hiện, xã Trung Nghĩa được đầu tư nguồn vốn gần 145,7 tỷ đồng, diện mạo xã có nhiều thay đổi, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh trao bằng khen UBND tỉnh cho cá nhân xuất sắc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh trao bằng khen UBND tỉnh cho cá nhân xuất sắc.

Từ thực tiễn phong trào xây dựng NTM, người dân được tiếp cận và thụ hưởng ngày càng đầy đủ hơn các tiện ích xã hội thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm ở mức 1,22%, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,3 triệu đồng/năm.

Ông Lê Văn Đôi- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trao giấy khen cho 7 tập thể xuất sắc.
Ông Lê Văn Đôi- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trao giấy khen cho 7 tập thể xuất sắc.

Ông Lê Văn Đôi- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện lưu ý, xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng NTM, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và xuyên suốt; củng cố và nâng chất các tiêu chí để có tính bền vững, tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

XUÂN TƯƠI

Nguồn:  Báo Vĩnh Long