Năm 2019, ngành nông nghiệp Trà Vinh tăng trưởng 2,87%.

Ông Phạm Minh Truyền, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết: Năm 2019, ngành nông nghiệp Trà Vinh triển khai thực hiện nhiệm vụ có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp, tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết cực đoan, thị trường tiêu thụ nhiều mặt hàng nông sản không ổn định. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 2,87% so với năm 2018.

Trong lĩnh vực trồng trọt, tổng sản lượng lúa đạt 1,25 triệu tấn, chỉ thấp hơn cùng kỳ khoảng 5 ngàn tấn. Sản lượng màu, cây công nghiệp ngắn ngày đạt gần 1,4 triệu tấn, cây ăn quả đạt hơn 267 ngàn tấn, dừa đạt 296 ngàn tấn. Trong năm, nông dân Trà Vinh tiếp tục chuyển đổi 2.371 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Trong xây dựng NTM, trong năm đã huy động hơn 300 tỷ đồng triển khai thực hiện triển khai thực hiện các công trình cơ bản và hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. 

Năm 2019, là năm có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất có tới 18 xã, nâng tổng số có 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 67,05% tổng số xã toàn tỉnh. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 16,86 tiêu chí, tăng 2,16 tiêu chí so với cùng kỳ, 80,9% hộ và 54,7% ấp đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Phạm Minh Truyền, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết: Ngành đặt mục tiêu, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3% so với năm 2019. Trong xây dựng NTM, có thêm 13 xã đạt 19/19 tiêu chí, nâng tổng số toàn tỉnh có từ 70 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 82,35% tổng số xã, bình quân mỗi xã đạt 17 tiêu chí.

MINH ĐẢM

Nguồn:  Nông Nghiệp