Một tuyến đường giao thông nông thôn ở huyện được bê tông hóa

Tính đến nay, số tiêu chí NTM bình quân/xã của huyện Tân Trụ đạt 17,5 tiêu chí, có 7/10 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt 14 tiêu chí trở lên.

Theo UBND huyện Tân Trụ, từ 2010 đến nay, toàn huyện đã huy động được khoảng 1.185 tỉ 883 triệu đồng để đầu tư cho chương trình NTM. Trong đó, ngân sách nhà nước 850 tỉ 884 triệu đồng, nhân dân đóng góp gần 257 tỉ đồng, còn lại là các nguồn khác.

Từ các nguồn vốn đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có sự đầu tư tập trung, đồng bộ. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện hiện có hơn 42km đường trục xã, liên xã và hơn 137km đường trục ấp, gần 54km đường ngõ xóm đã được bê tông hóa tạo thuận lợi cho người dân lưu thông và vận chuyển hàng hóa./.

Lê Đức

Nguồn:  Báo Long An