Cây tắc đang được trồng phổ biến ở huyện Phụng Hiệp.

Cây tắc có thời gian sinh trưởng ngắn, từ khi trồng đến cho trái khoảng 18 tháng. Đây là loài cây dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, ít sâu bệnh, cho trái quanh năm. Trung bình 1.000m2 có thể trồng được 200 cây tắc, năng suất bình quân đạt gần 6 tấn/công/năm. Với giá bán bình quân 5.000-6.000 đồng/kg tùy thời điểm, trừ hết chi phí nhà vườn trồng tắc thu nhập hơn 20 triệu đồng/công.

QUỐC HƯNG

Nguồn:  Báo Hậu Giang