Thời gian qua, Long An có nhiều chính sách hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư và tích cực thu hút các doanh nghiệp về làm DA trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện nay có gần 11.000 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn trên 272.300 tỉ đồng. Long An có gần 1.800 DA đầu tư trong nước, gần 1.000 DA đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với 38 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại tỉnh.

Long An thu hút nhiều nhà đầu tư lớn đến đầu tư (ảnh minh họa)

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư lớn (Tập đoàn Becamex IDC-VSIP, Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn Ecoland, Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG, Công ty TNHH Hoàn Cầu Việt Nam,…) đang lập các thủ tục đầu tư, triển khai lập thủ tục quy hoạch xây dựng, khảo sát để đề xuất đầu tư dự án tại các huyện trọng điểm về công nghiệp của tỉnh với tổng diện tích trên 16.000ha.

Long An tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư lớn sớm làm DA, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Bên cạnh, tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc (về thủ tục, mặt bằng,…) để kêu gọi, xúc tiến đầu tư, thu hút thêm các nhà đầu tư lớn khác về khảo sát và làm DA trên địa bàn./.

Châu Sơn

Nguồn:  Báo Long An