Ông Lữ Văn Hùng (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, lưu ý việc lập nhiệm vụ quy hoạch của tỉnh phải đảm bảo bám sát định hướng chung của Trung ương và vùng ĐBSCL.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của nhiệm vụ lập quy hoạch, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cho biết: Từng sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo các địa phương phải có sự đóng góp sâu sắc những mặt được, chưa được và những vấn đề còn thiếu sót có liên quan đến đơn vị mình trong nhiệm vụ lập quy hoạch lần này, để từ đó không bị thiếu sót một lĩnh vực nào làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh. Qua đây, cũng góp phần giúp đơn vị tư vấn tiếp tục cập nhật, bổ sung và hoàn chỉnh hơn về nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Mặt khác, việc lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn tới đây phải đảm bảo bám sát định hướng chung của Trung ương và vùng ĐBSCL.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh tại buổi làm việc.

Theo đó, quy hoạch tỉnh Hậu Giang trong thời kỳ 2021-2030 sẽ tiếp tục trở thành tỉnh phát triển đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, đô thị và nông thôn; trong đó nông nghiệp, du lịch, đô thị và nông thôn là trọng tâm, công nghiệp là then chốt; gia tăng mối quan hệ liên kết phát triển với các tỉnh lân cận của vùng ĐBSCL. Nổi bật là tỉnh sẽ tập trung phát triển mạnh về du lịch dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao với sản phẩm chủ đạo là du lịch sinh thái, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi thủy sản theo hướng tập trung với công nghệ kỹ thuật 4.0; đồng thời xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại nhằm phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của vùng, quốc gia, khu vực và quốc tế. Phấn đấu đưa Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng ĐBSCL trước năm 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đơn vị tư vấn lưu ý tiếp cận với đơn vị tư vấn quy hoạch vùng ĐBSCL để đề xuất các công trình tạo điểm nhấn, thu hút nguồn lực đầu tư về tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn cần đưa ra lập luận về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đầu người của tỉnh đến năm 2025 và 2030, đồng thời tiếp thu những góp ý về phương pháp lập quy hoạch, cũng như điều chỉnh một vài số liệu còn chênh lệch và điều chỉnh tiến độ lập quy hoạch theo tinh thần khẩn trương, cố gắng trong tháng 4 phải hoàn thành để sang đầu tháng 5 đưa ra Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét góp ý trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

HỮU PHƯỚC

Nguồn:  Báo Hậu Giang