Kiểm tra đo thân nhiệt đối với người vào TP Hải Phòng trên phương tiện vận tải công cộng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ các quốc gia trên thế giới và các tỉnh, thành phố có dịch, bảo đảm cho TP Hải Phòng an toàn trong mọi tình huống, chung sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, này 26/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ra chỉ thị, yêu cầu Bí thư các Quận ủy, Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo UBND quận, huyện quyết định thành lập tại mỗi thôn, tổ dân phố 1 tổ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19.

Thành phần Tổ công tác có từ 10 đến 12 thành viên, do Bí thư chi bộ thôn hoặc Bí thư chi bộ tổ dân phố làm Tổ trưởng; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố và Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh làm Tổ phó.

Các thành viên bao gồm: 5 người thuộc Chi hội Cựu Chiến binh, 1 Dân phòng, 1 Dân quân, 1 Đoàn viên Thanh niên, 1 nhân viên Y tế.

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ công dân ra, vào thôn, tổ dân phố, di biến động nhân khẩu trên địa bàn (người ở nước ngoài, các tỉnh, thành phố khác về địa bàn; người tạm trú, thuê nhà ở tại địa phương; nhất là những người về từ vùng có dịch,...).

Kiểm tra y tế (đo thân nhiệt) tất cả người vào địa bàn; giám sát y tế tất cả nhân khẩu trên địa bàn, kịp thời phát hiện, thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế địa phương những trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ từ ngày 27/3/2020 đến ngày 7/4/2020. Tổ công tác chia làm 3 ca; hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Các tổ công tác thực hiện chế độ báo cáo cấp ủy cấp trên theo phân cấp; các Quận ủy, Huyện ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy Hải Phòng (qua Văn phòng Thành ủy), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố (qua Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng) trước 17 giờ hằng ngày. Trường hợp đột xuất báo cáo kịp thời với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng giao UBND TP Hải Phòng sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ các thành viên tham gia Tổ công tác; sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 đã được HĐND thành phố thông qua để trang bị thiết bị y tế phục vụ Tổ công tác theo quy định; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Từ khóa: Hải Phòng Tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 Thành ủy Hải Phòng

Nguyên Trung

Nguồn:  Infonet