Đề nghị cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học 2 tuần

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho tất cả học sinh từ cấp mầm non đến phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên trong tỉnh tạm nghỉ học 2 tuần (từ ngày 30/3 đến hết ngày 11/4).

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức dạy bù, bảo đảm thực hiện dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Theo NGỌC THẠCH (Báo Long An)

tintucmientay.com.vn

Nguồn:  Tin tức miền tây