Theo quyết định này, Bộ Nội vụ yêu cầu Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng trị năm 1972 hoàn thành các nghĩa vụ (nếu có) trước khi giải thể.

Hội phải giải quyết tài sản, tài chính và các thủ tục giải thể Hội theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật có liên quan và Điều lệ Hội.

Quyết định giải thể Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Chủ tịch Hội và cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm pháp luật và Điều lệ Hội về việc giải quyết tài sản, tài chính của Hội khi giải thể Hội. Hội phải có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chấm dứt hoạt động sau khi đã hoàn thành quyết định giải thể Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Trước đó, nhiều cựu chiến binh đã có đơn tố cáo sai phạm xảy ra tại Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 đến các cơ quan chức năng.

Sau đó, Bộ Nội vụ đã vào cuộc xác minh và có thông báo Kết quả kiểm tra Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Theo đó, Bộ Nội vụ kết luận Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Hội trong tổ chức, hoạt động; không chấp hành chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ khẳng định những vi phạm của Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 là nghiêm trọng.

Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 được thành lập theo Nghị định 45/2010 của Chính phủ; được Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Hội theo Quyết định 388/2014. Tại thời điểm bị giải thể, ông Lê Xuân Tánh là Chủ tịch Hội này.

CÔNG ĐIỀN

Nguồn:  Nông Nghiệp