Trụ sở Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy là Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy cũ.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang cũng được thành lập trên cơ sở sáp nhập khoa sản, khoa nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang với hệ điều trị của Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Hậu Giang. Trụ sở Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang đặt tại Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh trước đó. Trước đó, Sở Y tế đã công bố các quyết định về nhân sự của các đơn vị trên.

Riêng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh. Trụ sở của trung tâm được đặt tại số 613 đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường III, thành phố Vị Thanh. Còn Bệnh viện Đa khoa tỉnh được tổ chức lại bộ máy nhân sự hiện có 1 giám đốc, 3 phó giám đốc và 27 khoa, phòng.

HỒNG DIỄM

Nguồn:  Báo Hậu Giang