Mục tiêu xây dựng một hệ thống quản lý đất đai hiện đại, tạo bước đột phá quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

VLAP giúp cho việc cung cấp thông tin về đất đai nhanh chóng, chính xác.
VLAP giúp cho việc cung cấp thông tin về đất đai nhanh chóng, chính xác.

“Đến nay, dự án VLAP đã kết thúc mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại tỉnh Vĩnh Long”- ông Trần Minh Khởi đánh giá.

Cụ thể, người dân được cấp mới hoặc cấp đổi giấy chứng nhận cho từng thửa đất thể hiện chi tiết kích thước các cạnh thửa đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch đất đai của người sử dụng đất cũng như giảm bớt tình trạng tranh chấp về ranh giới.

Việc cấp đổi giấy chứng nhận có ghi tên vợ/chồng, dự án đã đóng góp rất quan trọng trong bảo vệ, thiết lập quyền bình đẳng trong sử dụng đất...

Việc xây dựng và quản lý thông tin đất đai, dữ liệu từng thửa đất được cập nhật thường xuyên và chính xác từ 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) giúp cho việc cung cấp thông tin đất đai nhanh chóng, chính xác cho các cơ quan và hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu; phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai, thống kê hàng năm và công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

TRẦN PHƯỚC

Nguồn:  Báo Vĩnh Long