Ông Trương Cảnh Tuyên (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận xã NTM cho lãnh đạo xã Thuận Hòa.

Với tinh thần trách nhiệm, đồng lòng vượt khó trong xây dựng NTM của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sau hơn 9 năm nỗ lực phấn đấu, xã Thuận Hòa đã được các sở, ngành liên quan của tỉnh công nhận đạt 19/19 tiêu chí NTM; qua đây tạo ra bộ mặt nông thôn Thuận Hòa hôm nay có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt. Nét nổi bật trong quá trình xây dựng NTM là xã đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển sản xuất để thực hiện tốt vấn đề cốt lõi mà chương trình muốn hướng đến là nâng cao thu nhập và giảm nghèo hiệu quả cho người dân. Nhờ vậy, hiện trên địa bàn xã có nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng bưởi, mãng cầu, nuôi lươn,... Từ đó góp phần nâng thu nhập bình quân cho người dân đến cuối năm 2019 đạt hơn 46 triệu đồng/người/năm, tăng 18 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24% (năm 2015) xuống còn 2,91% (năm 2019). Khi đời sống kinh tế được nâng lên, người dân phấn khởi, tích cực tham gia xây dựng NTM thể hiện qua các việc làm cụ thể như: hiến đất, hoa màu, ngày công lao động, xây dựng lộ giao thông nông thôn, phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng nhà cửa khang trang và cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Đến nay, toàn xã có 100% tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện (5,4km) đều được nhựa và bê tông hóa đúng theo quy định; có 100% tuyến đường ngõ, xóm (13,9km) không còn lầy lội vào mùa mưa và gần 87% đường trục ấp, liên ấp (đã thực hiện 27,6/31,8km) được nhựa và bê tông hóa đạt theo quy định. Bên cạnh đó, Thuận Hòa cũng có 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia, đồng thời có Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, 5/5 nhà văn hóa ấp được xây mới đạt chuẩn theo quy định và trạm y tế xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế…

Ông Nguyễn Văn Tiến (bìa trái), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn chương trình xây dựng NTM đến với người dân để đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững danh hiệu xã NTM. Bên cạnh đó, Thuận Hòa không ngừng nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả và ứng dụng khoa học công nghệ gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đồng thời có giải pháp nâng chất các tiêu chí ở mức độ đạt cao hơn để hướng đến xã NTM nâng cao, cũng như có biện pháp sử dụng và bảo quản tốt các công trình được đầu tư…

Dịp này có 1 tập thể, 35 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh và 2 tập thể, 25 cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện Long Mỹ vì có nhiều đóng góp tích cực giúp Thuận Hòa đạt chuẩn xã NTM.

HỮU PHƯỚC

Nguồn:  Báo Hậu Giang