Tổng kinh phí cho việc này là 8 tỉ đồng, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ. Mức thưởng tối thiểu là 2 triệu đồng cho một bài báo.

Tốp 5 trường đại học đứng đầu là: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với 375 bài, Đại học Huế với 225 bài, Đại học Đà Nẵng với 177 bài, Đại học Thái Nguyên với 166 bài, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với 149 bài.

Nhóm SV Trường ĐH Mở TPHCM đạt Giải Nhất SV nghiên cứu khoa học 2019

Nhóm SV Trường ĐH Mở TPHCM đạt Giải Nhất SV nghiên cứu khoa học 2019.

Theo Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên đã phát triển mạnh mẽ, luôn đứng đầu trong nhóm các trường đại học nghiên cứu đạt chất lượng, bao gồm các bài báo khoa học được công bố thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp và khoa học xã hội.

Trong năm 2019, nhiều trường đại học phía Nam cũng nằm trong bảng tổng hợp số lượng có số bài báo khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế như Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh…

Thùy Linh

Nguồn:  VOH