Sáu tháng đầu năm, các cấp hội đã vận động được 22 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho 740 nạn nhân CĐDC/dioxin.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, phối hợp trong công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở, những hội có tính chất tương đồng có thể lên kế hoạch ghép lại. Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động hội, tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp; phối hợp với các đơn vị có liên quan để đảm bảo thực hiện kịp thời các chính sách đối với các đối tượng; tiếp tục rà soát các trường hợp đủ điều kiện để làm các thủ tục hưởng chế độ kịp thời, đảm bảo phải chính xác; tăng cường công tác phối hợp ở các cấp hội, để hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đấu tranh đòi quyền lợi cho các nạn nhân CĐDC/dioxin…

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã kiện toàn được 8/8 huyện, thị, thành hội với 207 ủy viên ban chấp hành và 24 cán bộ chuyên trách. Đã phát triển được 3.779 hội viên ở các cấp hội và 14 tổ, câu lạc bộ tình nguyện với 997 tình nguyện viên tham gia vận động chăm lo cho nạn nhân CĐDC/dioxin. Trên địa bàn tỉnh hiện có 12.704 người nghi nhiễm CĐDC/dioxin đang được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, người khuyết tật. Trên 35.000 người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi, trong đó chính sách trợ cấp nạn nhân CĐDC/dioxin là 729 người (đối tượng trực tiếp 448, đối tượng gián tiếp 281). Những năm qua, các cấp hội đã vận động được hơn 250 lượt tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp chăm lo cho nạn nhân CĐDC/dioxin với tổng giá trị hơn 57,1 tỉ đồng. Trong đó, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 60 căn nhà tình thương, trợ cấp 1.614 suất học bổng, tặng 40.907 quyển tập, trợ cấp khó khăn đột xuất 78 suất, tặng 118 xe lăn, 29 xe lắc, 56 xe đạp, khám bệnh và mổ mắt miễn phí cho 3.722 lượt người, thăm hỏi tặng quà 199.452 lượt người… đạt 381% so với kế hoạch 5 năm đề ra…

Còn riêng từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã vận động được quà và tiền mặt để chăm lo cho nạn nhân CĐDC/dioxin với tổng giá trị hơn 9,1 tỉ đồng, vượt kế hoạch cả năm 306,25%. Thu thập được 1.308 chữ ký theo công văn của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam “Thu thập chữ ký xóa bỏ vũ khí hạt nhân”.

Tại hội nghị lần này, các huyện, thị, thành hội đã chia sẻ khó khăn trong quá trình hoạt động công tác hội như kinh phí hoạt động, việc ghép các tổ chức hội…

MỸ XUYÊN

Nguồn:  Báo Hậu Giang