Nữ CNVC- LĐ vay vốn từ Chi nhánh CEP Vĩnh Long
Nữ CNVC- LĐ vay vốn từ Chi nhánh CEP Vĩnh Long

 Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn còn tín chấp 6 dự án vay vốn của Tổ chức vi mô tài chính CEP chi nhánh Vĩnh Long, 43 dự án vay vốn các ngân hàng; 11 dự án vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã hỗ trợ cho  1.435 lượt nữ, với tổng vốn huy động hơn 33,4 tỷ đồng.

Qua đó, đã giúp cho nữ CNVC- LĐ có điều kiện mua bán nhỏ, tăng thêm thu nhập gia đình; hoặc mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ công việc hoặc cuộc sống gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. 

HẠNH UYÊN

Nguồn:  Báo Vĩnh Long