Bà con phải biết

ADVERTISEMENT

Cái Mơn quanh năm không thiếu việc làm

Làm ăn  - 24/04/2019

Cái Mơn là vùng sản xuất cây ăn trái được sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là nơi sản xuất giống cây ăn trái lớn nhất cả nước. Nơi đây, quanh năm không thiếu việc